• info@anadolusinerji.com
  • 0216 376 03 92

Anasayfa / Sektörel Çözümler

SAP Business One  Anadolu Sinerji Lojistik  çözümleri

SAP Business One  Anadolu Sinerji Lojistik  çözümleri

SAP Business One   Anadolu Sinerji Lojistik  çözümleri

SAP Business One   lojistik operasyonları  ile bir uçtan bir uca yani Crm, Lojistik Opersyonu,Satınalama,  Finans, Muhasebe, Proje, Raporlama, Filo,vBakım Onarım, Zimmet yönetimi ve Şözleşme Yönetim devamında raporlama ile toplanan bilgiler sayesinde sürekli olarak gelişmek. Değişimleri, iyileştirmeleri ve süreçleri yeniden modelleyebilmek ve bunları hızlıca uygulayabilmek ciddi anlamda bilgi birikimi oluşturmanın yanında, yöneticiler  içinde bambaşka bir bakış açısı ve tecrübe oluşturur. SAP Business One   lojistik operasyon  platformu ekibin bir parçasıdır. Mevcut süreçleri en iyi şekilde yönetirken sürekli yeni şeyler denemek, daha çok araştırman  ve sürekli öğrenmek için önemli bir kaynak ve operasyonların yönetilmesi için hertürlü teknolojiye sahiptir.

SAP Business One  Lojistik içinde  olan Microsoft Office ve Outlook ile entegre yapısı kullanımına büyük esneklik ve avantaj sağlıyor.sahip olduğu yetenekli SDK ile istenilen geliştirmelerin yapılmasına imkan sağlayarak genişleyebililir yapısını destekler. Kurulumu sonrasında Uzaktan Destek Sistemi (RSP) sayesinde potansiyel sorunların önceden teşhis edilerek engellenmesini, günlük operasyonların güvenli bir şekilde yürütülmesini ve güncellemelerin uzaktan yapılabilmesini mümkün kılar.Bu adımlar bütünleşik ve esnek bir platform olan SAP Business One    üzerinden takip edilmeli, yönetilmeli ve raporlanmalıdır.


Lojistik firmalarımızın SAP Business One    lojistik çözümleri ile  kurumsal kimliğini dijital platforma taşıması  dünya ve ülkemiz şartlarında önemli rekabet avantajı sağlayacaktır.

SAP Business One  Lojistik -Yurt İçi Kara Taşıma ;

SAP Business One   lojistik ile müşterinin gözünde eşşiz olamak ;

İşe başlarken müşterilerimizin bizden beklentilerini doğru anlamak, ihtiyaçlarını doğru analiz ederek tüm operasyon süreçlerimizi bu noktada doğru kurgulayarak operasyonu yönetmek. Süreçleri analiz ederek, zaman, maliyet ve kalite konularında işi ne şekilde daha verimli hale dönüştürme yeteneği.Müşteri tarafında ve operasyon süreçlerimizde neleri daha iyi yapabiliriz bunları sorgululamak, sonuçlarını raporlandırmak ve müşterilerimizle paylaşarak yeni birçok uygulamaları hayata geçirme.

SAP Business One   lojistik operasyonları ile bilgisahibi olamak sayesinede iyi geri dönüşlerden artı sağlıyor isek, tüm kazanımlarımızı müşterilerimizle paylaşmak.Keşif, dönüştürme ve yeniliklerle yarattığımız katma değeri paylaşmamız müşterilerimizin firmamızı farklıbir noktada görmelerini ve uzun vadeli iş birlikteliklerimizin temelini oluşturur.Hizmet sağladığımız lojistik sektörü sürekli dinamik, değişkenlerin çok olduğu, anlık bilgi ve müdahalenin hayati öneme sahip olduğu bir hizmet koludur ve bu noktada bunları karşılayan bir ekibe sahip olama şansı  SAP Business one   lojistik operasyonları ile gerçeğe dönüşür.
 

SAP Business One  Lojistik -Yurt İçi Kara Taşıma Operasyon ;

SAP Business One   lojistik operasyonları   ile  İşi doğru yönetmenin yanında sürekli iyileştirmek, değiştirmek ve bunları sistem üzerinde uyguluyor olabilmek işinizin en can alıcı noktasıdır.

SAP Business One   lojistik operasyonları   Bilgi teknolojileri bu noktada, hedeflerinize ulaşma sürecinde sizler  için önemli SAP teknolojisi.

SAP Business One   lojistik operasyonları   hedefleriniz için  sahip olduğu SAP Lojistiği bilgi teknolojisi  ile direk fayda sağlar.

SAP Business One  Lojistik -Yurt Dışı Kara Taşıma Operasyon ;

SAP Business One   lojistik operasyonları   gibi iyi bir teknolojiye sahip olmak demek;

sözleşme yönetimini en iyi şekilde yönetmek, siparişten teslime tüm süreçlerin ölçülebiliyor,

sürece anlık müdahale edilebiliyor ve geliştirilmesi gereken noktaları görebiliyor olmanız demektir.

SAP Business One   lojistik operasyonları   Tüm süreçlerimizi doğru kurguyabileceğiniz, maliyet, mobil desteği, analitik raporlar, data güvenliği ve garantisi sağlar.

 SAP Business One   lojistik operasyonları  -Deniz Taşıma

SAP Business One Sözleşme   lojistik operasyonları    yönetiminin sistem üzerinde yaşatılması son derece kolaydır.Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve birbirinden farklı birçok madde içeren sözleşmelerimizi sistemde yaşatabilirsiniz.Yine fiyat listelerinde yer alan farklı koşulların girişini ve direkt operasyona etkisini sağlamakla birlikte, sözleşme dışı maliyetlerin kontrolünü de daha etkili şekilde gerçekleştirebilirsiniz.Sözleşme sonrası , SAP Business one CRM son derece gelişmiş bir versiyonda itiyaçlarımıza cevap verir.Süreci tamamlanmış işlerin kapanması, faturalandırılması, sonrasında finansmana en direkt şekilde doğru yansımasını sağlar.Tahsilat, Nakit Akışı, Bütçe konularında birçok farklılıklar uygulamala oluşturur  ve çok daha etkin hale getirilebilinir.Taşeron yönetimi konusunda oldukça iyi işler kurgulayıp  ve sistemde yaşatılabilinir.Şube operasyonlarının tek merkezden takip edilmesi ve tüm şubelerin ortak data base ile çalışması önemli bir özelliktir.

 

SAP Business One   lojistik operasyonları   müşterilerimizle operasyon süreci içinde sürekli irtibat halinde olmak ve iletişimin kesintisiz devam etmesi, bilgi akışının doğru anda ve en doğru şekilde sağlamak müşteri memnuniyetini ciddi anlamada etkililer. SAP Business one   lojistik operasyonlarıMüşteri memnuniyeti hat safaya ulaşır. Tüm süreci anlık kontol edebilir ve müşterilerimizi istediğiniz noktada sürece dahil edebilirsiniz.

Müşterileriniz anlık bilgi paylaşımı sağlamamızın yanında, geçmişe dönük evrak, bilgi ve bilgilendirme notlarını paylaşabiliyor, müşterinizin farklı raporlarına kısa sürede dönüş sağlabilir ve SAP Business One ile tek bir data base üzerinden çalışmaya başlayarak verilerin doğruluğu, verilerin eşleşmesi ile daha doğru ve güvenilir bilgiler elde edebilir ve müşterilerinize sunabilirsiniz.

SAP Business One   lojistik operasyonları   beklenmeyen bir süreç, yeni bir süreç veya yazılımsal olarak  kontrol altına alınmış süreç gerçekleştiğinde  anlık müdahaleler için sistemde çalıştırdığınız anlık onay mekanizması ve uyarı mekanizmaları ile operasyona hız kazandırarak, anlık değişim ve sebeplerini kayıt altına alabilir,müdahale edebilir ve izinle yönetebilirsiniz.

Müşterilerinizin sipariş iptalleri, sipariş değişiklikleri, tersine lojistik faaliyetleri ile ilgili farklı raporlar oluşturarak müşterilerinizle paylaşmaya ve olumsuz yönde etki edebilen durumları daha kısa sürede tespit ederek ortadan kaldırma yönündeki faaliyetleriniz hızlıca yönetilir.

SAP Business One   lojistik operasyonları   - Hava Taşıma

SAP Business One   lojistik operasyonları   Filo Yönetimi araç izleme ve bilgi sistemleri ile entegrasyonu sayesinde hareket halindeki araçlarımızda dâhil olmak üzere Filo Yönetimi konusundaki anlık bilgi erişimi, kontrolü ve araç işlem onaylarını tek sistem ile gerçekleştirili. Mobil uygulama ile araç işlemleri için onayları günün her saati ve ofis dışından Yapılabilinir.

SAP Business One   lojistik operasyonları   Filo Yönetimi  bir uçtan bir uca modüllere sahip olması nedeniyle kolay kullanımı ve  tek yazılm avantantajı ile  sürücü Hakediş hesaplarımızı  SAP Business One’da tam anlamı ile eksiksiz olarak hazırlanabili  ve hazırlanan hak ediş tablolarında yer alan verilerin doğruluğunu aynı program üzerinden kontrol etme avantajı sağlanır. Araç Filo Yönetimi konusunda araç ve ekipman zimmeti, servis ve bakım işlemleri ve kontrolleri, süreli ve süresiz evrak ve araçlarla ilgili tüm işlemlerin takibi konusunda oldukça başarılı alanlar mevcuttur ve Rapor ekranları ile birlikte görevlendirmeler oluşturmak  Filo Yönetimi konusunda ciddi anlamda zaman kazanımızın yanında en doğru verilere tek noktadan ulaşım sağlamanıza imkân sağlar.

 

SAP Business One   lojistik operasyonları   Filo Yönetimi   ile birlikte özellikle operasyon süreçlerin anlık takibi ve sınısız raporlandırma imkanları ile ciddi zaman tasarrufu sağlar.İşlemlerin hızlı ve anlık bilgi paylaşımının direkt ilgili birimleri etkilemesi, uyarması ve sonuçlarını raporlandırarak değerlendirebile önemi ve hepsini aynı sistem üzerinde yapıyor olabilm avantajı mükemmel bir operasyon kontrolü sağlar.

SAP Business One   lojistik operasyonları ile birlikte işimizi geliştirmek ve yeni kollarda yatırım planları yapmak için daha fazla zaman ve verileri sağlar.Bu da işimizi geliştirmek, kaliteyi arttırmak ve farklılıkları görebilmek için sizleri rekabertçi sektörünüzde desteker.

SAP Business One   lojistik operasyonları şirketinizin yönettiği tüm operasyonların her noktasını yönetmemizi ve raporlamamızı sağlar.Gerçekleştirdiğiniz  tüm operasyonlar dış etkenlerden dolayı olumlu veya olumsuz değişe bilir.Operasyonlar ile  ilgili  tüm bilginin uyarı veya  onay sistem  ile sorumlu kişi ye  bilginin ulaşması ve gereken müdahalenin yapılması yeteneği kazandırmış olur.

SAP Business One   lojistik operasyonları  size kattığı önemli bir güç. Ayrıca müşterilerimizin bir çoğunun SAP yazılımları kullanıyor olması ve Sonraki aşamada entegrasyonlar ile müşterilerimiz ile anlık veri paylaşımları yapmamızı sağlayarak iş yükünü kaliteli ve sistem üzerinden yönetmeyi sağlar.